Referencie

- Metropolitná optická sie» - QUADIA DCT a.s., Bratislava
- GTS Nextra a.s., Bratislava
- OMEGA TS s.r.o., Bratislava
- Optické siete pre Ministerstvo Obrany SR
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- SWAN a.s., Bratislava